Done

Pitom pòv, nan yon Haiti ki plen travay, kouran, lopital, lekol. tan ke mwen Rich Haiti Jan li ye konnya la.